may_de_4_75c56f98db
Khâu may đế giày

149,000đ - 249,000đ

Dịch vụ có nhiều lựa chọn dựa trên tình trạng giày. Vui lòng đọc kỹ mô tả trước khi thêm vào giỏ hàng. Khắc phục tình trạng hở đế nặng với kĩ thuật may dấu chỉ hoặc may theo yêu cầu. Áp dụng trên nhiều dòng đế: đế boost, cao su, đế giày tây.... 

va_than_3_5ad5ada6a0
Vá thân giày

149,000đ - 499,000đ

Dịch vụ có nhiều lựa chọn dựa trên tình trạng giày. Vui lòng đọc kỹ mô tả trước khi thêm vào giỏ hàng. Áp dụng cho thân giày bị rách, thủng lỗ. Kỹ thuật may giấu chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ nhất cho giày.

thay_de_3_5f80071ded
Thay đế giày

269,000đ - 449,000đ

Dịch vụ có nhiều lựa chọn dựa trên tình trạng giày. Vui lòng đọc kỹ mô tả trước khi thêm vào giỏ hàng. Áp dụng cho dòng giày sneaker, thể thao, giày tây đang gặp tình trạng mòn đế, hư đế, rã đế từ bên trong. 

BLOG GIÀY